Ọpẹ́àgbé

Sísọ sítaÌtumọọ Ọpẹ́àgbé

The benefit of Àgbé.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọpẹ́-àgbéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọpẹ́ - benefit, protection
àgbé - another name for Ifá.


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo