Ọmọ́pẹ́nínú

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọ́pẹ́nínú

The child stayed too long in the womb.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-pẹ́-ní-inúÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
pẹ́ - take too long
ní - in
inú - inside (the womb)


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ọmọ́pẹ́nnú, Ọmọpẹ́, Mọpẹ́Ẹ tún wo