Àdúràtọ́lá

PronunciationMeaning of Àdúràtọ́lá

Prayer is as valuable as wealth/success/nobility.Extended MeaningMorphology

àdúrà-tó-ọláGloss

àdúrà - prayers
tó - enough for, suffice for
ọlá - wealth, success


Geolocation

Common in:
EKOFamous PersonsMedia LinksVariants

Tọ́láSee also