Àyọ̀ká

PronunciationMeaning of Àyọ̀ká

The one who rejoices around.Extended MeaningMorphology

à-yọ̀-káGloss

- one who
yọ̀ - rejoice
ká - around the place (káàkiri)


Geolocation

Common in:
OYOFamous Persons

Fóyèkẹ́ Àyọ̀ká Àjàngìlà (Yorùbá musician).Media LinksVariantsSee also