Aṣàbí

Sísọ sítaÌtumọọ Aṣàbí

One selected for birth.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: ÀkànbíÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

à-ṣà-bíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

- one who (is)
ṣà - select, handpick
bí - give birth to


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo