Aráoyè

Sísọ sítaÌtumọọ Aráoyè

The kin of nobility.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ará-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ará - kin, relataive
oyè - honour, chieftaincy, title


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo