Abáfárìn

Sísọ sítaÌtumọọ Abáfárìn

One who travels/walks with the Oracle.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-bá-ifá-rìnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
bá - help
ifá - oracle
rìn - travel, walk


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo