Abíbádé

Sísọ sítaÌtumọọ Abíbádé

Born with/into royalty. The birth of the child found royalty in the family.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-bí-bá-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
bí - give birth to
bá - to meet
adé - crown, royalty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo