Abániṣé

Sísọ sítaÌtumọọ Abániṣé

One who relates with others.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-bá-ẹni-ṣéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone, one who
bá...ṣe - to collaborate with, to celebrate with, to work with
ẹni - person
-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo