Abániwọ́ndá

Sísọ sítaÌtumọọ Abániwọ́ndá

They are only plotting.Àwọn àlàyé mìíràn

Like "Àbánikándá", this name boasts that the enemies can only try, they can't succeed.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

àbá-ni-wọn-n-dáÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

àbá - plot, plan, strategy
ni - is
wọ́n - they
dá - create


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo