Adágúnodò

Sísọ sítaÌtumọọ Adágúnodò

A stagnant water. A lake.Àwọn àlàyé mìíràn

It is one of the name of ruling houses in Ìwó, Ọṣun State. There is a deeper meaning to this name not evident from its surface interpretation. Babalọlá & Àlàbá (2003)'s "A Dictionary of Yorùbá Personal Names" gives the meaning of the name simply as "a lake", calling it a common Yorùbá nickname.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adágún-odòÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adágún - stagnant
odò - river


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo