Adáralẹ́wà

Sísọ sítaÌtumọọ Adáralẹ́wà

A prominently beautiful/handsome person.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-dára-ní-ẹwàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who (is)
dára - fine, remarkable
ní - in
ẹwà - beauty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo