Adérìnbọ́lá

PronunciationMeaning of Adérìnbọ́lá

The crown walks to meet wealth.Morphology

adé-rìn-bá-ọláGloss

adé - crown
rìn - walk
bá - meet, join
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
OTHERSVariants

Adérìnlọ́la, Adérìnkọlá, Adérìnọ́lá, Adérìnsọ́lá, Dérìn