Adérìnbọ́lá

Sísọ sítaÌtumọọ Adérìnbọ́lá

The crown walks to meet wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-rìn-bá-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
rìn - walk
bá - meet, join
ọlá - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Adérìnlọ́la, Adérìnkọlá, Adérìnọ́lá, Adérìnsọ́lá, DérìnẸ tún wo