Adé

Sísọ sítaÌtumọọ Adé

The crown.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a common root in many Yorùbá royal names: Adémọ́la, Adésọjí, Adéoyè, etc.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

  • Adé Bantu

  • German-Nigerian musician

  • producer and activist.Ibi tí a ti lè kà síi