Adénẹ́bí

Sísọ sítaÌtumọọ Adénẹ́bí

The crown has family/kin/relatives.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-ní-ẹbíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown, royalty
ní - have
ẹbí - family, kin


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OGUNÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo