Adéníyì

Sísọ sítaÌtumọọ Adéníyì

The crown has honour.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-ní-iyìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
ní - have
iyì - value


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo