Adéjùnmọ̀bi

PronunciationMeaning of Adéjùnmọ̀bi

Royalty jointly gave birth (to this).Extended MeaningMorphology

adé-jùnmọ̀-bíGloss

adé - crown, royalty
jùnmọ - jointly
bí - give birth to


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Adéjùmọ̀bí, Jùmọ̀bí, Jùnmọ̀bíSee also