Adéjùnmọ̀bi

PronunciationMeaning of Adéjùnmọ̀bi

Royalty jointly gave birth (to this).Morphology

adé-jùnmọ̀-bíGloss

adé - crown, royalty
jùnmọ - jointly
bí - give birth to


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Adéjùmọ̀bí, Jùmọ̀bí, Jùnmọ̀bí