Adéjùnmọ̀bi

Sísọ sítaÌtumọọ Adéjùnmọ̀bi

Royalty jointly gave birth (to this).Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-jùnmọ̀-bíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown, royalty
jùnmọ - jointly
bí - give birth to


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Adéjùmọ̀bí, Jùmọ̀bí, Jùnmọ̀bíẸ tún wo