Adésìḿbọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Adésìḿbọ̀

The crown accompanied me home.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-sì(n)-m(í)-bọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
sìn - accompany
mí - me
bọ̀ - return, arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Sìnmbọ̀, Sìnmíbọ̀, Sìḿbọ, Ọlásìmbọ̀, Ọlásìnmíbọ̀Ẹ tún wo