Afọ̀rọ̀làgbà

Sísọ sítaÌtumọọ Afọ̀rọ̀làgbà

One who seeks advice from elders.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-fi-ọ̀rọ̀–lọ-àgbàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
fọ́rọ̀ lọ́ - seek advice from
àgbà - elders


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IJEBUÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo