Agboọlá

Sísọ sítaÌtumọọ Agboọlá

The gathering of wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

agbo-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

agbo - gathering
ọlá - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo