Ajíkakéwú

Sísọ sítaÌtumọọ Ajíkakéwú

He who wakes to read the Quran.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-jí-ka-kéwúÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
jí - wake
kà - read, recite
kéwú - learn Quran


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo