Ajíbórìshà

PronunciationMeaning of Ajíbórìshà

One who wakes up to the Òrìṣà.Extended MeaningMorphology

a-jí-bá-òrìṣàGloss

a - someone
jí - wake up
bá - meet
òrìṣà - Òrìṣà


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also