Ajíbórìshà

Sísọ sítaÌtumọọ Ajíbórìshà

One who wakes up to the Òrìṣà.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-jí-bá-òrìṣàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
jí - wake up
bá - meet
òrìṣà - Òrìṣà


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo