Akérédolú

Sísọ sítaÌtumọọ Akérédolú

1. One who becomes prominent at a young age. 2. He who reduces (humbles) himself in order to become king.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-kéré-di-olúÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
kéré - be small, be young
di/dà - become
olú - prominent one


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo