Akíngbẹ̀yìn

Sísọ sítaÌtumọọ Akíngbẹ̀yìn

Valor takes the future.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-gba-ẹ̀yìnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - valor/valiant, bravery/brave one
gbà - take, receive
ẹ̀yìn - past, future


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Akíngbẹ̀hìnẸ tún wo