Aláyàndé

Sísọ sítaÌtumọọ Aláyàndé

The drummer has arrived.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-ní-àyàn-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
ní - have
àyàn - drummer
dé - arrive, return


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo