Anídùgbẹ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Anídùgbẹ̀

An individual that has wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-ní-dùgbẹ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
ní - have
dùgbẹ̀ - big, heavy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo