Anfọlájùwọ́n

PronunciationMeaning of Anfọlájùwọ́n

We surpass them with wealth.Extended MeaningMorphology

a-ń-fi-ọlá-jù-wọ́nGloss

a - we
- continue to
fi - use
ọlá - wealth, success
jù - greater than, bigger than
wọ́n - them


Geolocation

Common in:
ONDO
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Fọlájùwọ́n, Jùwọ́n, FọlájùSee also