Aríreolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Aríreolúwa

We have seen the goodness of God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-rí-ire-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - we
rí - see, find
ire - goodness
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKO
GENERAL
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

AríreẸ tún wo