Awólàjà

Sísọ sítaÌtumọọ Awólàjà

The oracle settled the rift.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

awo-là-ìjàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

awo - oracle, cult
là - settle
ìjà - fighting, quarrel


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OGUNÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo