Ayọ̀jésù

Sísọ sítaÌtumọọ Ayọ̀jésù

The joy of the Lord. The joy of Jesus.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ayọ̀-jésùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ayọ̀ - joy
jésù - Jesus


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo