Àyàntóyè

Sísọ sítaÌtumọọ Àyàntóyè

The drummer is prominent enough for honour.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

àyàn-tó-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

àyàn - the spirit of the drummer
tó - is sufficient for
oyè - honour


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

TóyèẸ tún wo