Bájélà

Sísọ sítaÌtumọọ Bájélà

(One who) survive(s) with enterprise.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

bá-ajé-làÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

bá - together with
ajé - enterprise, business
là - thrive, survive, succeed


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo