Bámisayọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Bámisayọ̀

Help me make joy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

bá-mi-se-ayọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

bá - join, help
mi - me
se - do
ayọ̀ - joy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo