Bámitálẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Bámitálẹ́

Stay with me till the evening (of life).Àwọn àlàyé mìíràn

This is also an àbíkú name, given to children to entreat them from leaving early. See also: Bámikalẹ́/Bánkalẹ́.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

bá-mi-tó-alẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

bá - together with
mi - me
tó - be sufficient for
alẹ́ - evening


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo