Dọ́wọ̀lémi

PronunciationMeaning of Dọ́wọ̀lémi

Bestow respect on meExtended MeaningMorphology

dá-ọ̀wọ̀-lé-miGloss

- Bestow; give
ọ̀wọ̀ - Respect, honor
lémi - On me


Geolocation

Common in:
ONDOFamous Persons

Chief Obala Dọ́wọ̀lémi AtipoMedia Links

Ilaramokin.orgVariants

Ifádọ́wọ̀lémi, Fádọ́wọ̀lémiSee also