Dáre

Sísọ sítaÌtumọọ Dáre

Vindicate me. God has vindicated me (Olúdáre).Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

dáreÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

dáre - vindicate me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Olúdáre, Olúwadáre, DámiláreIbi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúdáre, Olúdámiláre, DámiláreẸ tún wo