Débọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Débọ̀

A common short form of Adébọ̀wálé.Àwọn àlàyé mìíràn

See: Adébọ̀wálé.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo