Èwúoṣó

Sísọ sítaÌtumọọ Èwúoṣó

A sage's hamletÀwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ẹ̀wù-oṣọ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

èwú - hamlet
oṣó - sorcerer, elder, sage


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo