Egúnjọbí

Sísọ sítaÌtumọọ Egúnjọbí

The masquerades gave birth to this.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

eégún-jọ-bíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

eégún - masquerade
jọ - together
bí - give birth to


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo