Ewuọlá

Sísọ sítaÌtumọọ Ewuọlá

The risk of success.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ewu-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ewu - risk
ọlá - nobility, wealth, success
-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo