Fábánwò

Sísọ sítaÌtumọọ Fábánwò

Ifá helps me watch over (this child).Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)fá-bá-mi-wòÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination/priesthood/corpus
bá - together with
mi - me
wò - watch, watch over, care for


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

FábámwòẸ tún wo