Fèyíkẹ́mi

Sísọ sítaÌtumọọ Fèyíkẹ́mi

Use this (child) to bless me.Àwọn àlàyé mìíràn

The full form of the name is either Olúfèyíkẹ́mi or Adéfèyíkẹ́mi or Olúwafèyíkẹ́mi, etc, but the short form is most common in writing.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

fi-èyí-kẹ́-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

fi - use
èyí - this (one)
kẹ́ - glorify, befit, care for
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

  • Fèyíkẹ́mi Abọ́dúnrìn

  • Nigerian actress famous for her role in "Ó Le Kú"

  • a movie by Túndé KèláníIbi tí a ti lè kà síiIrúurú

Fèyí, Fèyíkẹ́, Olúfèyíkẹ́mi, Olúwafèyíkẹ́mi, Kẹ́mi