Fátósìn

Sísọ sítaÌtumọọ Fátósìn

Ifá is worth worshipping.Àwọn àlàyé mìíràn

See: Ifátósìn, FátúsìnÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-tó-sìnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

Ifá - ifá divination, priesthood, corpus
tó - suffice for
sìn - worshipping


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Fátúsìn, Ifátósìn, Ifátúsìn.Ẹ tún wo