Fájuyìtán

Sísọ sítaÌtumọọ Fájuyìtán

Ifá does not let honour end.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-ò-jẹ́-uyì-tánÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá
- does not
jẹ́ - let
uyì - honour
tán - finish, end


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

FájuyìẸ tún wo