Fúnmikẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Fúnmikẹ́

Given to me to cherish.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

fún-mi-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

fún - give
mi - me
kẹ́ - cherish, care for


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Fúnkẹ́Ẹ tún wo