Ganíyù

Sísọ sítaÌtumọọ Ganíyù

Yorùbá's version of the Arabic name "Ganiy" meaning wealthy.Àwọn àlàyé mìíràn

Al-Ganiy is one of the 99 names of God in Islam.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

الغنيÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
FOREIGN-ARABICÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo