Gbólábọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Gbólábọ̀

He/she brings success/nobility back.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

gbé-ọlá-bọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

gbé - carry
ọlá - wealth, success, nobility
bọ̀ - return


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo