Gbólábọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Gbólábọ̀

(One who) brings wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

gbé-ọlá-bọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

gbé - carry
ọlá - wealth
bọ̀ - return


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo